Pirkimo - pardavimo taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės 

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS 
 
1. Bendrosios nuostatos. 
1.1. Šios prekių pirkimopardavimo taisyklės (toliauTaisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimupardavimu internetinėje parduotuvėje "Aš lietuvė" susijusios nuostatos. 
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. 
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti". 
 
2. Asmens duomenų apsauga. 
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "Aš lietuvė", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą, bei telefono numerį. 
2.2. Pirkėjas yra atsakingas teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą. 
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą. 
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu. 
 
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą užsakytas prekes, ir jas priimti. 
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Aš lietuvė" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis. 
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją. 
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimopardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų. 
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "Aš lietuvė" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja ir nustatytų LR teisės aktų. 
 
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Aš lietuvė" teikiamomis paslaugomis. 
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve. 
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims. 
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. 
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai anksto nepranešęs Pirkėjui. 
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. 
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "Aš lietuvė" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu. 
 
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai. 
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. 
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje "Aš lietuvė". 
5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM. 
5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą prekes. 
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas. 
 
6. Prekių pristatymas. 
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo. 
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. 
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas kiekis, nepilna prekės komplektacija. 
6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-) nuotraukas. 
 
7. Prekių kokybė, garantijos. 
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje "Aš lietuvė" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kainaprekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis. 
7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme. 
 
8. Rinkodara